شانزدهمین جلسه کنترل و پیشگیری از بیماری سالک و کرونا در سال ۱۴۰۰، در شبکه بهداشت و درمان دامغان برگزار شد

شانزدهمین جلسه کنترل و پیشگیری از بیماری سالک و کرونا در سال ۱۴۰۰، در شبکه بهداشت و درمان دامغان برگزار شدبه گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ شانزدهمین جلسه هماهنگی سالک در تاریخ ۰۷/ ۰۴ / ۱۴۰۰ با حضور مدیر شبکه بهداشت و درمان دامغان و تعدادی از مسئولین واحدهای مرتبط در سالن آموزش این شبکه برگزار شد.

در ابتدا دکتر پور محمدی ضمن عرض خیر مقدم، به بیان اهمیت موضوع و لزوم پیگیری جدی جهت افزایش کمی و کیفی آموزش جامعه پرداخت. وی همچنین از زحمات و فعالیت های انجام شده در دو جبهه ی مبارزه با بیماری کرونا، سالک تشکر و قدردانی نمود.

در ادامه در خصوص اجرای جلسات آموزشی در کارخانجات، ارسال بنر آموزشی به بانک ها، آموزش به داوطلبان سلامت و پیگیری آموزش آبشاری به جمعیت تحت پوشش، استفاده از ظرفیت خیرین سلامت، برنامه ریزی جهت انجام مرحله دوم مبارزه بامخزن سالک در روستاهای فاقد دهیاری در تیر ماه و بازدید میدانی بهورزان و تیم مدیریتی شبکه بهداشت و درمان از روستا های آلوده، بحث و تبادل نظر شد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.Source link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل