شبکه بهداشت ودرمان شهرستان اردل

شبکه بهداشت ودرمان شهرستان اردل


شبکه بهداشت ودرمان شهرستان اردل

دکتر محمد خاکسار ضمن اعلام این خبر گفت این کارگاه با حضور بیش از ۸۵ نفر از کارشناسان و کاردانهای رشته های مختلف پیراپزشکی در محل سالن اجتماعات شبکه بهداشت و درمان شهرستان اردل برگزار و به شرکت کنندگان آموزشهایی در خصوص این بیماری ارائه گردید.

تعداد بازدید:

۱۸۳Source link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل