شبکه بهداشت و درمان شهرستان کیار

شبکه بهداشت و درمان شهرستان کیار


شبکه بهداشت و درمان شهرستان کیار

این کارگاه که به همت شبکه بهداشت و درمان شهرستان کیار برگزار شد به کارشناسان و کاردانهای بهداشت خانواده و مامایی آموزشهایی در این خصوص ارائه گردید و مباحث جدیدی در خصوص تغذیه در دوران بارداری و شیر دهی عنوان شد .

تعداد بازدید:

۱۷Source link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل