شناسایی ۱۳۵ مورد جدید ابتلا به کرونا در جهرم و خفر

شناسایی ۱۳۵ مورد جدید ابتلا به کرونا در جهرم و خفر

شناسایی ۱۳۵ مورد جدید ابتلا به کرونا در جهرم و خفر


شناسایی ۱۳۵ مورد جدید ابتلا به کرونا در جهرم و خفر

شناسایی ۱۳۵ مورد جدید ابتلا به کرونا در جهرم و خفر

نگاهی به وضعیت بیماری کرونا در شهرستان های جهرم و خفر؛ امروز چهارشنبه ۲۸ مهر ماه ۱۴۰۰

🔸تعداد کل موارد مثبت: ۳۰۰۳۱ نفر

🔸 تعداد کل بیماران در قرنطینه: ۹۳۵ نفر

🔹تعداد کل بیماران بهبود یافته: ۲۸۷۳۵ نفر

🔹تعداد کل نمونه های ارسالی: ۹۱۵۹۵ نمونه

🔹 کل واکسن تزریق شده: ۲۳۴۹۰۲ تزریق 

🔹 نوبت اول: ۱۴۱۳۷۰ نفر

🔹 نوبت دوم: ۹۳۴۵۷ نفر

🔹 ۲۴ ساعت گذشته: ۲۰۱۳ تزریق

🔸واکسیناسیون دانش آموزان

🔹کل واکسن تزریق شده: ۱۰۶۵۸

🔹نوبت اول: ۱۰۴۴۸

🔴 تعداد کل بیماران بستری در بخش های کرونای بیمارستان پیمانیه: ۴۱ نفر 

🔸از این تعداد، ۳۷ بیمار در بخش  عمومی و ۴ بیمار در بخش آی سی یو بستری هستند.

🔵 پذیرش جدید: ۱۰ نفر  

⚫️ تعداد کل جانباختگان تا امروز: ۲۷۹ نفر

🔸روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جهرمSource link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل