شناسایی ۴۱ مورد جدید ابتلا به کرونا در جهرم و خفر

شناسایی ۴۱ مورد جدید ابتلا به کرونا در جهرم و خفر

شناسایی ۴۱ مورد جدید ابتلا به کرونا در جهرم و خفر


دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

شناسایی ۴۱ مورد جدید ابتلا به کرونا در جهرم و خفر

نگاهی به وضعیت بیماری کرونا در شهرستانهای جهرم و خفر؛
دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰Source link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل