شهروندان گرامی برای دریافت دوز دوم واکسن کرونا هم تا اطلاع ثانوی مراجعه نفرمایند

شهروندان گرامی برای دریافت دوز دوم واکسن کرونا هم تا اطلاع ثانوی مراجعه نفرمایند


واکسن کرونا

شهروندان گرامی برای دریافت دوز دوم واکسن کرونا هم تا اطلاع ثانوی مراجعه نفرمایند

دانشگاه علوم پزشکی جهرم در حال حاضر جهت تزریق دوز اول و دوم، واکسن در اختیار ندارد.Source link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل