عکس/واکسیناسیون کرونا در جنوب کرمان

عکس/واکسیناسیون کرونا در جنوب کرمان

عکس/واکسیناسیون کرونا در جنوب کرمان


به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، همزمان با سراسر کشور واکسیناسیون کرونا برای گروهای هدف بر اساس دستورالعمل وزارت بهداشت در حوزه این دانشگاه در حال انجام است.

 

 

 

 

 Source link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل