عیادت مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کشور از تکنسین مصدوم اورژانس ۱۱۵ فردوس

عیادت مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کشور از تکنسین مصدوم اورژانس ۱۱۵ فردوس


عیادت مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کشور از تکنسین مصدوم اورژانس ۱۱۵ فردوس

مسئول روابط عمومی اورژانس کشور ضمن عیادت از همکار مصدوم اورژانس ۱۱۵ ، جلسه ای ۲ ساعته با مدیر روابط عمومی دانشگاه داشته و از پروژه بهسازی و بهبود فضای فیزیکی بخش اورژانس بیمارستان ولی عصر(عج) بازدید نمودند.Source link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل