فراخوان بهترین پژوهش های حوزه کوید ۱۹

فراخوان بهترین پژوهش های حوزه کوید ۱۹

فراخوان بهترین پژوهش های حوزه کوید ۱۹تهران، بزرگراه همت جنب برج میلاد، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده بهداشت پست الکترونیکی: soh@iums.ac.ir مرکز تلفن :۸۶۷۰۱ نمابر : ۰۲۱۸۸۶۲۲۷۰۷ کد پستی: ۱۴۴۹۶۱۴۵۳۵  Source linkSource link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل