فراخوان بیماران دیابتی مصرف کننده پن انسولین به مرکز دیابت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ۱۴۰۰/۰۴/۰۵