فراخوان جذب عضو هیات علمی رشته آموزش پزشکی

فراخوان جذب عضو هیات علمی رشته آموزش پزشکی

فراخوان جذب عضو هیات علمی رشته آموزش پزشکی


بدینوسیله به استحضار می رساند دانشگاه علوم پزشکی اراک در نظر دارد از میان متقاضیان واجد شرایط (فارغ التحصیل مقطع دکترای تخصصیphD ) در رشته آموزش پزشکی ۲ نفر نیروی هیات علمی طرح تعهد خدمت جذب نماید. خواهشمند است رزومه خود را در قالب یک فایل PDF و با درج شماره تماس به همراه مستندات مربوطه، حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۱۵ به آدرس الکترونیکی  hekmatpou@yahoo.com ارسال نمایند.Source link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل