فراخوان دعوت به همکاری با رانندگان (درون شهری و برون شهری)

فراخوان دعوت به همکاری با رانندگان (درون شهری و برون شهری)به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان در نظر دارد با رانندگان درون شهری و برون شهری به شرح زیر همکاری نماید:

فراخوان همکاری راننده با خودرو

شرایط عمومی :

 

۱-داشتن گواهینامه پایه ۲ وگواهینامه پایه ۳ 

تبصره:دارندگان گواهینامه پایه ۳ باید یک سال از دریافت گواهینامه گذشته باشد.

۲-حداکثر سن برای رانندگان درون شهری ۴۵ سال تمام 

۳-حداکثر سن برای رانندگان برون شهری ۴۰ سال تمام

۴-عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد

۵-بیمه شخص ثالث خودرو باید آژانس شهری وبرون شهری باشد.

۶-خودروهای مورد نیاز (پژو پارس،پژو ۴۰۵، ال ۹۰، سمند،دنا)

۷-خودروهای داخل شهری با عمر زیر ۱۰ سال

۸-خودروهای برون شهری با عمرزیر ۷ سال

۹-خودروها باید دارای معاینه فنی باشند.

۱۰- محل سکونت راننده ترجیحا در شهر سمنان باشد.

۱۱-داشتن کارت پایان خدمت الزامی است.

۱۲-قرارداد همکاری به صورت مستقیم با دانشگاه علوم پزشکی و پرداخت از طرف دانشگاه میباشد.

۱۳-به کارگیری افراد از طریق فراخوان ، مصاحبه حضوری و طی مراحل گزینش صورت خواهد گرفت.

۱۴- در پایان هر ماه مسئول نقلیه ستاد، با جمع آوری برگه های اعزام، گزارش کارکرد هر راننده را جمع بندی و پس از تائید مدیریت پشتیبانی جهت طی مراحل پرداخت، ارسال می نماید و دانشگاه نیز متعهد می گردد تا حداکثر ۲ ماه پس از ارائه کارکرد رانندگان نسبت به پرداخت حق الزحمه آن ها اقدام نماید.

 

شرایط خصوصی:

روش محاسبه سرویس های درون شهری:

با توجه به تعرفه های صنف اتومبیل کرایه شهرستان سمنان مورخ ۱۶/۱/۱۴۰۰ و محاسبات میانگین مسیرهای مختلف طی شده توسط رانندگان درون شهری و میزان میانگین توقف انجام شده در سال ۱۳۹۹با احتساب ۵/۵ کیلومتر و طی زمان یک ساعت برای هر سرویس با توقف مبلغ هر سرویس به شرح زیر خواهد بود:

۱- برای هر سرویس درون شهری سمنان و مجتمع آموزشی با هر میزان کیلومتر و توقف ، تا یک ساعت از زمان خروج تا ورود به دانشگاه مبلغ ۲۰۸.۰۰۰ ریال

۲- مازاد بر یک ساعت، تا هر نیم ساعت ۵۰.۰۰۰ ریال به جایگزینی تعدد مسیرها به مبلغ فوق اضافه خواهد شد.

۳-  برای سرویس های مهدیشهربا توقف یک ساعت ۴۰۰.۰۰۰ ریال

۴- برای سرویس های شهمیرزاد و سرخه با توقف یک ساعت۶۰۰.۰۰۰ ریال

۵- برای سایر مسیرهای بیش از ۳۰ کیلومتر به ازای هر کیلومتر رفت ۱۲۸۰۰ ریال و هر کیلومتر برگشت ۶۴۰۰ ریال محاسبه خواهد شد. در اینصورت میزان توقف محاسبه نخواهد شد و صرفاً کیلومتر طی شده از زمان رفت تا برگشت ملاک محاسبه خواهد بود.

۶- خودروهایی که در اختیار کارپردازی قرار می گیرند به صورت کیلومتری و به منظور بارگیری، تخلیه، توقف و سایر امور مشابه  از قرار هر کیلومتر ۲۰.۰۰۰ ریال محاسبه خواهد شد. کنترل کیلومتر خودرو ها بر عهده رئیس تدارکات خواهد بود.

۷- مسیر شهرک صنعتی و اردوگاه افاغنه با توقف یک ساعت ۴۰۰۰۰۰ ریال 

 روش محاسبه سرویس های برون شهری:

۱- طبق محاسبات تعرفه برون شهری با احتساب تعدد مسیر ها در شهر مقصد(تهران) و توقف های ماموریت برای رفت و برگشت تهران ۴.۸۰۰.۰۰۰ ریال و رفت و برگشت به دامغان و گرمسار ۲.۹۴۰.۰۰۰ ریال محاسبه می شود.

۲-  برای سایر مسیر ها برای هر کیلومتر رفت ۱۲۸۰۰ ریال و هر کیلومتر برگشت ۶۴۰۰ ریال محاسبه خواهد شد. در اینصورت میزان توقف محاسبه نخواهد شد و صرفاً کیلومتر طی شده از زمان رفت تا برگشت ملاک محاسبه خواهد بود.

 

 

 Source link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل