فراخوان پذیرش دوره دکتری تخصصی پژوهشی در مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی اراک

فراخوان پذیرش دوره دکتری تخصصی پژوهشی در مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی اراک


فراخوان پذیرش دکتری تخصصی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک

احتراماً به استحضار می رساند دانشگاه علوم پزشکی اراک با مجوز وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ۳۷۸ / ۷۰۰ / د مورخ ۲۹ / ۱ / ۱۴۰۰(پیوست)، در راستای تربیت نیروی متخصص دکترای پژوهشی،در نظر دارد از بین متقاضیان ادامه تحصیل در دوره دکتری تخصصی پژوهشی (Ph.D by Research) تعداد ۳ نفر را برای مراکز تحقیقاتی پزشکی و مولکولی و طب سنتی و مکمل پذیرش نماید.

ردیف

مرکز تحقیقات

استاد راهنمای مورد تایید

رشته دکتری تخصصی -پژوهشی مصوب

ظرفیت پذیرش مصوب(نفر)

۱

پزشکی و مولکولی

دکتر قاسم مسیبی

ایمنی شناسی پزشکی

۱

۲

پزشکی و مولکولی

دکتر احسان الله غزنوی راد

باکتری شناسی پزشکی

۱

۳

طب سنتی و مکمل

دکتر سعید چنگیزی آشتیانی

طب سنتی

۱Source link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل