فوت یک بیمار و شناسایی ۳۹ مورد جدید ابتلا به کرونا در جهرم و خفر؛ ۲۱ نفر هم بستری شدند

فوت یک بیمار و شناسایی ۳۹ مورد جدید ابتلا به کرونا در جهرم و خفر؛ ۲۱ نفر هم بستری شدند


جمعه ۴ تیر ماه ۱۴۰۰

فوت یک بیمار و شناسایی ۳۹ مورد جدید ابتلا به کرونا در جهرم و خفر؛ ۲۱ نفر هم بستری شدند

فوت یک بیمار و شناسایی ۳۹ مورد جدید ابتلا به کرونا در جهرم و خفر؛ ۲۱ نفر هم بستری شدندSource link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل