فوت یک بیمار و شناسایی ۵۰ مورد جدید ابتلا به کرونا در جهرم و خفر

فوت یک بیمار و شناسایی ۵۰ مورد جدید ابتلا به کرونا در جهرم و خفر


یکشنبه ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۰

فوت یک بیمار و شناسایی ۵۰ مورد جدید ابتلا به کرونا در جهرم و خفر

فوت یک بیمار و شناسایی ۵۰ مورد جدید ابتلا به کرونا در جهرم و خفرSource link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل