فوت یک بیمار و شناسایی ۸۸ مورد جدید ابتلا به کرونا در جهرم و خفر

فوت یک بیمار و شناسایی ۸۸ مورد جدید ابتلا به کرونا در جهرم و خفر


یکشنبه ۴ مهر ماه ۱۴۰۰

فوت یک بیمار و شناسایی ۸۸ مورد جدید ابتلا به کرونا در جهرم و خفر

فوت یک بیمار و شناسایی ۸۸ مورد جدید ابتلا به کرونا در جهرم و خفرSource link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل