قابل توجه افرادیکه در آزمون مراقب سلامت/مامای مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۷شرکت کرده اند

قابل توجه افرادیکه در آزمون مراقب سلامت/مامای مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۷شرکت کرده اند


به اطلاع کلیه شرکت کنندگان در آزمون مراقبین سلامت/مامای مورخ ۲۷/۲/۱۴۰۰ میرساند جهت تکمیل فرم مشخصات که سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸بارگزاری شده بود تا روز شنبه ۱۴۰۰/۳/۱ ساعت۱۰ صبح فرصت دارند جهت تکمیل فرم اقدام نمایند.لازم به ذکر است

جهت تکمیل فرم مذکور نیاز به کد رهگیری نمی باشد.
افرادیکه قبلاً دردوره ثبت نام نکرده بودند و افرادیکه در آزمون شرکت نکره بودند نیاز به تکمیل فرم ندارند.
در صورت مشخص شدن نتیجه آزمون اطلاع رسانی انجام خواهد شد.
جهت اطلاع از نتیجه آزمون هرروز پورتال چک شود و از تماس غیر ضروری در این خصوص خودداری شود.Source link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل