مجموع بیماران بستری و سرپایی مبتلا به کووید-۱۹ در مجموعه تحت پوشش دانشگاه از مرز ۳۰ هزار نفر گذشت

مجموع بیماران بستری و سرپایی مبتلا به کووید-۱۹ در مجموعه تحت پوشش دانشگاه از مرز ۳۰ هزار نفر گذشت۱۶۰۶۱۰۱۲۰۰۰ – اعتبار بخشی موسسات سلامت

۱۶۰۶۱۰۱۳۰۰۰ – ارائه پروانه فعالیت موسسات سلامت

۱۶۰۶۲۵۷۱۰۰۰ – صدور مجوز فعالیت دفاتر سلامت

۱۶۰۶۱۰۱۴۰۰۰ – ارائه خدمات مرتبط با طرح مشمولین قانون خدمات پزشکان و پیراپزشکان

۱۶۰۴۱۰۱۵۰۰۰ – ارتقاء آگاهی و فرهنگسازی درحوزه سلامت

۱۶۰۶۱۰۱۶۰۰۰ – پاسخگویی به شکایات حوزه سلامت

۱۶۰۴۱۰۱۸۰۰۰ – نظارت بر بهداشت اماکن تهیه، توزیع و نگهداری مواد غذایی و بهدشتی

۱۶۰۴۲۵۷۲۰۰۰ – ارائه مجوزها و گواهی های بهداشتی اماکن

۱۰۰۳۱۰۱۹۰۰۰ – اعلام ولادت و موارد مرگ به سازمان ثبت احوال کشور

۱۶۰۴۲۵۷۳۰۰۰ – ارائه خدمات بهداشتی و درمانی

۱۶۰۶۲۵۷۴۰۰۰ – ارائه خدمات استحقاق درمان

۱۶۰۴۲۵۷۵۰۰۰ – پایش نظام سلامت

۱۸۰۵۱۰۲۴۰۰۰ – آموزش مداوم جامعه پزشکی

۱۸۰۴۱۰۲۵۰۰۰ – اعتبار بخشی بخش های تخصصی دانشگاه های علوم پزشکی

۱۸۰۴۱۰۲۶۰۰۰ – برگزاری آزمون های علوم پزشکی و پاسخ به استعلامات مربوطه

۱۸۰۸۲۵۷۶۰۰۰ – تصویب برنامه های آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی

۱۸۰۸۲۵۷۷۰۰۰ – صدور مجوز راه اندازی رشته های جدید در دانشگاه های علوم پزشکی

۱۰۰۳۱۰۲۸۰۰۰ – جذب اعضای هیأت علمی و مشمولین تعهدات قانونی علوم پزشکی

۱۸۰۸۲۵۷۸۰۰۰ – اطلاع رسانی عناوین دانشگاه های معتبر و رشته های علوم پزشکی

۱۸۰۴۲۵۷۹۰۰۰ – ارائه مجوز تأسیس و ارزیابی انجمن های علمی دانشگاه های علوم پزشکی

۱۸۰۸۲۵۸۰۰۰۰ – ارائه مجوزهای ادغام و ارتقای دانشگاه های علوم پزشکی

۱۸۰۴۲۵۸۱۰۰۰ – انتقال و میهمانی دانشجویان علوم پزشکی داخل کشور

۱۸۰۴۲۵۸۲۰۰۰ – ارائه مدارک تحصیلی دانشجویان و دانش اموختگان علوم پزشکی

۱۸۰۴۲۵۸۳۰۰۰ – ارائه خدمات به دانشجویان ایرانی علوم پزشکی شاغل به تحصیل در خارج

۱۸۰۶۲۵۸۴۰۰۰ – ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان علوم پزشکی

۱۸۰۴۲۵۸۵۰۰۰ – ارائه خدمات آموزشی دانشجویان علوم پزشکی

۱۶۰۵۲۵۸۶۰۰۰ – ارائه خدمات کتابخانه ای به دانشجویان علوم پزشکی

۱۶۰۵۲۵۸۷۰۰۰ – ارائه خدمات پژوهشی در حوزه علوم پزشکیSource link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل