مراسم ترحیم دکتر واحدی معاون بالینی مجموعه مدد

مراسم ترحیم دکتر واحدی معاون بالینی مجموعه مدد

مراسم ترحیم دکتر واحدی معاون بالینی مجموعه مددبا حضور رئیس دانشگاه در معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد: مراسم ترحیم دکتر واحدی معاون بالینی مجموعه مدد   روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران- مراسم ترحیم و تکریم همکار گرامی، دکتر فاخته واحدی، روز یکشنبه ۳۰خرداد۱۴۰۰در سالن اجتماعات معاونت غذا و دارو، با حضور ریاست دانشگاه…Source link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل