مراسم سخنرانی

مراسم سخنرانی


مراسم سخنرانی

در این مراسم که با حضور دانشجویان و مسئولین دانشگاه در ساالن همایشهای ابن سینا برگزار شد حاج آقا تصوری به بیان موضوع فرقه های انحرافی اشاره و سخنانی در این خصوص ایراد نمودند

تعداد بازدید:

۲۹Source link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل