مراسم شهادت امام جعفر صادق(ع) در جوار یادمان شهدای گمنام دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ۱۴۰۰/۰۳/۱۷

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل