مسئول اموربیماران خاص دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد عنوان کرد:

مسئول اموربیماران خاص دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد عنوان کرد:


مسئول اموربیماران خاص دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد عنوان کرد:

خانم دکتر رمضان نژاد با اعلام این خبر گفت : در حال حاضر ۱۹۶ نفر بیمار دیالیزی در استان چهار محال و بختیاری وجود داردکه ماهانه بالغ بر ۲۳۳۳ جلسه از خدمات دیالیز بهره می برند مسئول امور بیماران خاص در دانشگاه علوم پزشکی افزود: در حال حاضر ۴۴ تخت فعال و۵۱ دستگاه دیالیز در سطح استان به بیماران دیالیزی ارائه خدمت می نمایند . وی در خصوص نحوه ارائه خدمت به بیماران دیالیزی گفت: این بیماران داروهای حین انجام دیالیز را به صورت صد درصد رایگان و داروهای سرپایی را با ۹۰% تخفیف دریافت می نمایند. دکتر رمضان نژاد در خصوص بیماران مبتلا به نارسائی کلیه گفت ماهانه تعداد ۱۴ بیمار مبتلا به نارسائی کلیه به مراکز مربوطه مراجعه می نمایند که این بیماران نیز خدمات آزمایشگاه را رایگان و داروهای خود را با ۵۰% تخفیف دریافت می نمایند.

تعداد بازدید:

۲۶Source link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل