مسابقه پیامکیی سیره پیامبر اکرم (صلوات الله علیه)

مسابقه پیامکیی سیره پیامبر اکرم (صلوات الله علیه)“مسابقه پیامکی” سیره پیامبر اکرم ( صلی الله علیه وآله وسلم )با نگاهی به آیات قرآن کریم با قلم استاد قرائتی 


 


⭐ویژه دانشگاهیان دانشگاه علوم پزشکی سیرجان ، کرمان و واحدهای تابعه  


 


⭐مهلت ارسال پاسخ سوالات تا تاریخ ۱۰ آبان ۱۴۰۰


 


⭐دریافت کتاب وسوالات مسابقه از طریق سایت  nahad.kmu.ac.ir 


 


⭐معاونت فرهنگی ، دانشجویی دانشکده علوم پزشکی سیرجان 


 


⭐حوزه بانوان نهاد رهبری در دانشگاه علوم پزشکی کرمان


 


http://nahad.kmu.ac.ir/fa/ndt/42417/2


 Source link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل