مصاحبه دکترگفتاردرمانی کرج ۱۱ مرداد ماه ۱۴۰۰ | ۲۵ ویژگی کودک سه ساله

دکتر سیاوش عطایی متخصص گفتاردرمانی

مصاحبه دکترگفتاردرمانی کرج ۱۱ مرداد ماه ۱۴۰۰ | ۲۵ ویژگی کودک سه ساله

توانمندیهای یک کودک سه ساله:

۱- دانستن مفهوم کم، زیاد، بزرگ، کوچک

۲- دانستن مفاهیم زیر، رو،بالا یا پایین

۳- دانستن مفهوم نزدیک و دور

۴- دانستن مفهوم عقب و جلو

۵- دانستن مفهوم کوتاه و بلند

۶- کنترل مداد در دست

۷- رسم اشکال بسیار ساده

۸- تواناییی تقلید رسم خطوط عمودی، افقی، مارپیچی، دایره

۹- توانایی ورق زدن کتاب

۱۰- مهارت در حرف زدن

۱۱- توانایی ساختن یک داستان کوتاه

۱۲- شناختن اندام های بدن و صورت

۱۳- بالا و پایین پریدن با دوپا

۱۴- ایستادن روی یک پا برای یک لحظه

۱۵- توانایی چهار دست وپا و سینه خیز رفتن

۱۶- تعقیب اشیا با چشم

۱۷- پاسخ به محرکهای #صوت_ی

۱۸- هماهنگی دست وپا

۱۹- توانایی پرتاب، کشیدن و هل دادن اشیا

۲۰- توانایی به نخ کشیدن مهره ها

۲۱- توانایی برش زدن کاغذ با قیچی

۲۲- توانایی دو سه قدم لی لی کردن

۲۳- توانایی بازی در جمعهای سه یا چهارنفره

۲۴- توانایی ساخت پل با بلوکهای پلاستیکی

۲۵- به اندازه کافی شاد و کنجکاو بودن

 

 

 

گفتاردرمانی چیست؟

بهترین گفتاردرمانی در کرج کجاست ؟

گفتار درمانگر کیست بهترین گفتاردرمانگر در کرج کیست؟

تفاوت گفتار و زبان چیست؟

بهترین سن برای گفتاردرمانی چه موقع است ؟

چه کسانی به گفتاردرمانی نیاز دارند؟

بهترین دکتر گفتاردرمان کودکان کرج کیست ؟

گفتار درمانی در کودکان چگونه است ؟

گفتار درمانی در بزرگسالان از چه زمانی است ؟

بهترین دکتر گفتاردرمان در حیطه بزرگسال کرج کیست ؟

چه زمانی به گفتاردرمانگر مراجعه کنیم؟

مزیت های گفتار درمانی در کرج چیست ؟

وضعیت تحصیلی و دانشگاهی برای تحصیل در رشته گفتاردرمانی چیست ؟

توانایی های مورد نیاز برای تحصیل در رشته گفتار درمانی چیست ؟

موقعیت شغلی برای گفتاردرمانگر

بازار کار گفتار درمانی در کرج چطور است؟

اسامی گفتاردرمانگران در کرج 

شماره و آدرس گفتاردرمانگران در کرج 

بهترین گفتاردرمانگران در کرج 

گفتاردرمانگران پیشکسوت در کرج 

اساتید گفتاردرمانی در کرج 

دوره های آموزشی در بازآموزی گفتاردرمانگران کرج 

 

حیطه فعالیت یک گفتاردرمانگر :

لکنت

اختلالات تولیدی و تلفظی

اختلالات صوت وصدا

اختلالات یادگیری

کم شنوایی و ناشنوایی

آفازی (زبان پریشی)

آپراکسی در گفتار

ارتباط مکمل و جایگزین در طیف دچار اوتیسم

شکاف لب و کام در کودکان و بزرگسالان

بیش فعالی و کم توجهی

طیف اوتیسم

کم توانی ذهنی در کودکان و بزرگسالان

اختلالات بلع درکودکان و بزرگسالان

دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه لکنت

 دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه اختلالات تولیدی و تلفظی

دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه اختلالات صوت وصدا

 دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه اختلالات یادگیری

دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه کم شنوایی و ناشنوایی

 دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه آفازی (زبان پریشی)

دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه آپراکسی در گفتار

 دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه ارتباط مکمل و جایگزین در طیف دچار اوتیسم

دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه شکاف لب و کام در کودکان و بزرگسالان

 دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه بیش فعالی و کم توجهی

 دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه طیف اوتیسم

دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه کم توانی ذهنی در کودکان و بزرگسالان

 دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه اختلالات بلع درکودکان و بزرگسالان

 

 

 

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل