مصاحبه دکترگفتاردرمانی کرج ۱۱ مرداد ماه ۱۴۰۰ | ۱۴ تمرین برای تقویت توجه و تمرکز و هوش

دکتر سیاوش عطایی متخصص گفتاردرمانی

مصاحبه دکترگفتاردرمانی کرج ۱۱ مرداد ماه ۱۴۰۰ | ۱۴ تمرین برای تقویت توجه و تمرکز و هوش

تمرین هایی برای تقویت تمرکز و #دقت_ و هوش
تمرین های زیر را برای اینکه باعث خستگی کودک نشود به حالت بازی در بیاورید
چه در حین تمرین ها با شما کودک احساس شوق و وابستگی بیشتری نسبت به شما پیدا خواهد کرد.
دفترچه ای برای ثبت نتایج تمرینات تهیه نمایید تا مقدار ارتقا و یا عدم ارتقای کودک را اندازه گیری کنید.استفاده از ابزار تشویق فراموش نشودو گاه گداری هم جایزه

هرگز قول دروغ ندهید ……

۱- کاغذ A4 تهیه کرده و در قسمت میانه ی پایین کاغذ یک دایره ی مشکی
به قطر ۲ یا ۲/۵ سانتی (تو پر) رسم کنید و درست روبروی چشمان کودک به دیوار بچسبانید . کودک باید در نیم یا یک متری نشسته و بدون پلک زدن به آن نقطه نگاه کند (اگر خسته شد یک بار پلک بزند) شما باید هر روز مدت زمان این تمرین را ثبت کنید توجه داشته باشید که تمرین با اجبار وسختگیری انجام نگیرد)

۲- تعدادی مهره های رنگی تهیه کرده (در اوایل کار ۴تا۶ نوع رنگ) ابتدا مهره ها را روی میز ریخته تا کودک با #دقت_ نگاه کند سپس از او بخواهید چشمانش را ببند و شما چند مهر اضافه یا کسر کنید ،کودک باید مهره های زیادی یا کم شده را بگوید.

۳- ۲یا ۳ عدد لیوان پلاستیکی هم رنگ تهیه کنید آنها را برعکس گذاشته و مهره ای را داخل یکی از لیوان ها کنید ،لیوان ها جابجا کرده واز او بخواهید تا مهره را حدس بزند که در کدام لیوان است.

۴- تصویر هایی از خانه ،انسان و حیوان که قسمتی از آنها ناقص باشد تهیه کرده و از او بخواهید قسمت های ناقص تصویر را بگوید.

۵- بازی پیدا کردن قسمت های متفاوت دو تصویر مشابه.

۶- در نقشه ایران محل شهر ها و استان ها را نشان دهد.

۷- چیدن مهره ها رنگی به نخ با در خواست نوع رنگ از شما.

۸- تمرین کامل کردن جمله های ناقص .

۹- بریدن کاغذ با قیچی به صورت برش مستقیم ،زیگ زاگ و گرد و مارپیچ.

۱۰- اشکال هندسی تهیه کرده و از کودک بخواهید با چشمان بسته نام اشکال را بگوید.

۱۱- تمرکز به صداهای محیط اطراف و گفتن نام صدا(در پارک،خیابان،مدرسه وخانه و…… )

۱۲- تمرین روزانه ی تنفس به این صورت که با شمارش اعداد (میتوانید ابتدا تا ۵ بشمارید ولی رفته رفته تا ۱۰ افزایش دهید). دم عمیق و باز دم آرام تا پایان شمارش ادامه یابد.

۱۳- در دستان کودک (با چشمان بسته و همزمان) در یکی جسم سرد در دیگری جسم گرم گذاشته و از او بخواهید تا دمای اجسام را تشخیص دهد.

۱۴- از کودک بخواهید روی یک صندلی بدون حرکت بنشیند و هر روز مدت زمان نشستن او را ثبت کنید

یادآوری:نتیجه ی تمرینات ثبت شود-تشویق فراموش نشود-با سخت گیری اعمال نگیرد. کمی به خاطر خودتان و آینده ی کودک تان صبر و حوصله لازم است.

 

 

 

گفتاردرمانی چیست؟

بهترین گفتاردرمانی در کرج کجاست ؟

گفتار درمانگر کیست بهترین گفتاردرمانگر در کرج کیست؟

تفاوت گفتار و زبان چیست؟

بهترین سن برای گفتاردرمانی چه موقع است ؟

چه کسانی به گفتاردرمانی نیاز دارند؟

بهترین دکتر گفتاردرمان کودکان کرج کیست ؟

گفتار درمانی در کودکان چگونه است ؟

گفتار درمانی در بزرگسالان از چه زمانی است ؟

بهترین دکتر گفتاردرمان در حیطه بزرگسال کرج کیست ؟

چه زمانی به گفتاردرمانگر مراجعه کنیم؟

مزیت های گفتار درمانی در کرج چیست ؟

وضعیت تحصیلی و دانشگاهی برای تحصیل در رشته گفتاردرمانی چیست ؟

توانایی های مورد نیاز برای تحصیل در رشته گفتار درمانی چیست ؟

موقعیت شغلی برای گفتاردرمانگر

بازار کار گفتار درمانی در کرج چطور است؟

اسامی گفتاردرمانگران در کرج 

شماره و آدرس گفتاردرمانگران در کرج 

بهترین گفتاردرمانگران در کرج 

گفتاردرمانگران پیشکسوت در کرج 

اساتید گفتاردرمانی در کرج 

دوره های آموزشی در بازآموزی گفتاردرمانگران کرج 

 

حیطه فعالیت یک گفتاردرمانگر :

لکنت

اختلالات تولیدی و تلفظی

اختلالات صوت وصدا

اختلالات یادگیری

کم شنوایی و ناشنوایی

آفازی (زبان پریشی)

آپراکسی در گفتار

ارتباط مکمل و جایگزین در طیف دچار اوتیسم

شکاف لب و کام در کودکان و بزرگسالان

بیش فعالی و کم توجهی

طیف اوتیسم

کم توانی ذهنی در کودکان و بزرگسالان

اختلالات بلع درکودکان و بزرگسالان

دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه لکنت

 دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه اختلالات تولیدی و تلفظی

دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه اختلالات صوت وصدا

 دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه اختلالات یادگیری

دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه کم شنوایی و ناشنوایی

 دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه آفازی (زبان پریشی)

دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه آپراکسی در گفتار

 دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه ارتباط مکمل و جایگزین در طیف دچار اوتیسم

دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه شکاف لب و کام در کودکان و بزرگسالان

 دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه بیش فعالی و کم توجهی

 دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه طیف اوتیسم

دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه کم توانی ذهنی در کودکان و بزرگسالان

 دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه اختلالات بلع درکودکان و بزرگسالان

 

 

 

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل