مصاحبه دکترگفتاردرمانی کرج ۱۸ مهرماه ۱۴۰۰ | چند نکته مهم در مورد کاربرد نوروفیدبک

مصاحبه دکترگفتاردرمانی کرج ۱۸ مهرماه ۱۴۰۰ | چند نکته مهم در مورد کاربرد نوروفیدبک

چند نکته مهم در مورد کاربرد نوروفیدبک
https://t.me/gofta_tavan_gostar
نوروفیدبک یا سایر مداخلات مبتنی بر تکنولوژی با در نظر گرفتن یک سری ملاحظات روش شناختی و تکنیکی اثربخشی بسیار موثری داشته اند. در ادامه سعی خواهم کرد مهمترین این ملاحظات رو مطرح کنم.
۱- مفروضه اصلی در این است که تمام عملکردهای ما مرتبط با فعالیت مغز است. فعالیت مغز نیز به صورت ارتباطات شیمیایی و الکتریکی بیان می گردد. بنابراین ای ای جی که فعالیت الکتریکی مغز را ثبت می کند اطلاعات بسیاری در مورد کارکرد مغز دارد. به عبارت دیگر ای ای جی زبان مغز است. با درک این زبان می توان تغییراتی در امواج ایجاد کرد که زبان مغز و به عبارت دیگر عملکرد مغز را تغییر داد. نوروفیدبک روشی است که قرار است این کار را انجام دهد.
۲- درک ما از مغز هنوز بسیار محدود است و هنوز نتوانسته ایم درک زیادی از زبان آن داشته باشیم. در نتیجه ساده انگارانه است که بخواهیم با نوروفیدبک همه اختلالات را برطرف کنیم.
۳- برای اینکه در حیطه نوروفیدبک تسلط نسبی داشته باشیم باید با دانشهای مختلفی آشنا باشیم. مهمترین آنها عبارتند از:
۱-۳: الکتروانسفالوگرافی: فردی که در حیطه نوروفیدبک فعال است باید اطلاعات زیادی در مورد EEG داشته باشد. ویژگیهای EEG، کارکرد امواج مختلف به تنهایی و یا در ارتباط با یکدیگر، تغییرات امواج مختلف در حین حالت چشم باز بسته و انجام تکلیف، درک ارتباط امواج و رفتار های مختلف برخی از موضوعات مهم این حیطه است.
۲-۳: نورولوژی: در نوروفیدبک بر روی قسمتهای مختلفی از مغز کار می شود. بنابراین، نوروتراپیست باید درک مناسبی از عملکرد قسمتهای مختلف مغز، شبکه های عصبی، ارتباط نقاط سطحی با نقاط قشری و عمقی مغز، نحوه تاثیر مداخلات سطحی بر نواحی مختلف مغزی و… داشته باشد.
۳-۳: روانشناسی یادگیری: مبنای اصلی نوروفیدبک، روانشناسی یادگیری و شرطی سازی عاملی است و جزیی از رفتاردرمانی محسوب میشود. دانستن جزییات دقیق انواع شرطی سازی عاملی، شکل دهی (shaping)، روانشناسی کلاسیک، تعمیم، خاموشی، اقتصاد ژتونی و… اهمیت بسیار زیادی در موفقیت درمانی دارد‌
۴-۳: مهندسی پزشکی و منطق ایجاد و تبدیل سیگنال: نوروتراپیست باید حداقل اطلاعاتی در مورد دستگاه، عملکرد آن، نحوه تبدیل و آنالیز داده ها داشته باشد. این دانش کمک بسیاری در تشخیص سیگنال سالم و تشخیص آرتیفکت خواهد داشت.
۵-۳: دانش کامپیوتری: شاید به نظر موضوع بی موردی باشد ولی بارها و بارها مشاهده شده است که ضعف درمانگر در حداقلهای دانش کامپیوتری مشکلات زیادی ایجاد کرده است. من به عنوان پیشفرض بر روی داشتن دانش کامپیوتری برای موفقیت در کار تاکید زیادی دارم.
۴: موضوع مهم دیگر، تسلط در حیطه اصلی درمانگر است. نوروفیدبک باید به عنوان ابزار کار یک درمانگر متخصص در نظر گرفته شود و نه جایگزین آن. به عبارت دیگر افراد باید در یک حیطه و یک یا چند دسته اختلال تسلط کافی داشته و سپس از نوروفیدبک استفاده نمایند. نگاه تکنسینی به نوروتراپیست کاملا غلط است. اگر شخصی می خواهد از نوروفیدبک برای افسردگی استفاده نماید باید تسلط کافی در زمینه آن اختلال داشته باشد.
۵: درک رابطه دقیق رفتار و EEG: رابطه ای ای جی و رفتار یک رابطه دو سویه است که هر دو از مغز تاثیر گرفته و بر مغز تاثیرمی گذارند. بنابراین باید در کنار نوروفیدبک که به اصلاح عملکرد مغز میپردازد از سایر روشهای تغییر رفتار (به مفهوم عام) استفاده کرد. نوروفیدبک می تواند مغز را آماده تغییر کند اما تغییرات توسط روشهای دیگر شکل میگیرند. نوروفیدبک کاتالیزوری است که می تواند پرویه درمانی یک و نیم ساله را به سه ماه کاهش دهد.
۶: فردی در نوروفیدبک موفق است که هم زمان هم سایکولوژیکال مایندد هم بیولوژیکال مایندد و هم تکنولوژیکال مایندد باشد. نبود هر یک از این سه ضلع سبب می گردد درک مناسبی از نوروفیدبک صورت نگیرد و وقتی چنین چیزی وجود نداشته باشد، ارایه آن به مراجعین جوابدهی مناسبی نخواهد داشت.

 

 

 

گفتاردرمانی چیست؟

بهترین گفتاردرمانی در کرج کجاست ؟

گفتار درمانگر کیست بهترین گفتاردرمانگر در کرج کیست؟

تفاوت گفتار و زبان چیست؟

بهترین سن برای گفتاردرمانی چه موقع است ؟

چه کسانی به گفتاردرمانی نیاز دارند؟

بهترین دکتر گفتاردرمان کودکان کرج کیست ؟

گفتار درمانی در کودکان چگونه است ؟

گفتار درمانی در بزرگسالان از چه زمانی است ؟

بهترین دکتر گفتاردرمان در حیطه بزرگسال کرج کیست ؟

چه زمانی به گفتاردرمانگر مراجعه کنیم؟

مزیت های گفتار درمانی در کرج چیست ؟

وضعیت تحصیلی و دانشگاهی برای تحصیل در رشته گفتاردرمانی چیست ؟

توانایی های مورد نیاز برای تحصیل در رشته گفتار درمانی چیست ؟

موقعیت شغلی برای گفتاردرمانگر

بازار کار گفتار درمانی در کرج چطور است؟

اسامی گفتاردرمانگران در کرج 

شماره و آدرس گفتاردرمانگران در کرج 

بهترین گفتاردرمانگران در کرج 

گفتاردرمانگران پیشکسوت در کرج 

اساتید گفتاردرمانی در کرج 

دوره های آموزشی در بازآموزی گفتاردرمانگران کرج 

 

حیطه فعالیت یک گفتاردرمانگر :

لکنت

اختلالات تولیدی و تلفظی

اختلالات صوت وصدا

اختلالات یادگیری

کم شنوایی و ناشنوایی

آفازی (زبان پریشی)

آپراکسی در گفتار

ارتباط مکمل و جایگزین در طیف دچار اوتیسم

شکاف لب و کام در کودکان و بزرگسالان

بیش فعالی و کم توجهی

طیف اوتیسم

کم توانی ذهنی در کودکان و بزرگسالان

اختلالات بلع درکودکان و بزرگسالان

دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه لکنت

 دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه اختلالات تولیدی و تلفظی

دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه اختلالات صوت وصدا

 دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه اختلالات یادگیری

دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه کم شنوایی و ناشنوایی

 دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه آفازی (زبان پریشی)

دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه آپراکسی در گفتار

 دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه ارتباط مکمل و جایگزین در طیف دچار اوتیسم

دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه شکاف لب و کام در کودکان و بزرگسالان

 دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه بیش فعالی و کم توجهی

 دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه طیف اوتیسم

دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه کم توانی ذهنی در کودکان و بزرگسالان

 دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه اختلالات بلع درکودکان و بزرگسالان


بهترین زمان مراجعه برای دریافت خدمات توانبخشی چه زمانی است ؟

در چه زمانی والدین باید به مراکز گفتاردرمانی و آسیب شناسان گفتار و زبان مراجعه داشته باشند؟

تاخیر در رشد گفتار را چه زمانی باید جدی گرفت ؟

برای اینکه بتوانید پاسخ های دقیقتری به پرسش های زیر بدهید ، بهتر است در هر مورد کودک خود را با چند کودک هم سن وی مقایسه کنید

لکنت شکن چه اجزایی دارد و آیادردرمان لکنت موثر است ؟

 

 

نوروفیدبک چیست و چه کاربردی دارد
نوروفیدبک در کرج
نوروفیدبک در شیراز
نوروفیدبک در نی نی سایت
نوروفیدبک در تبریز
نوروفیدبک در اهواز
نوروفیدبک در ارومیه
نوروفیدبک برای بیش فعالی
نوروفیدبک چيست
نوروفیدبک برای کودکان نی نی سایت
neurofeedback device
neurofeedback depression
neurofeedback does it work
neurofeedback dyslexia
neurofeedback device for home use
neurofeedback dynamique
neurofeedback dangereux
neurofeedback devlet hastanesi
neurofeedback devices
neurofeedback dinamico
neurofeedback benefits
neurofeedback brain training
neurofeedback biofeedback
neurofeedback brain mapping
neurofeedback bipolar
neurofeedback biofeedback difference
neurofeedback bad experience
neurofeedback berlin
neurofeedback barcelona
neurofeedback bucuresti
neurofeedback canada
neurofeedback colorado
neurofeedback certification
neurofeedback cost
neurofeedback colorado springs
neurofeedback curso
neurofeedback cena
neurofeedback clinic of northern colorado
neurofeedback cjenik
neurofeedback chile
neurofeedback games
neurofeedback game
neurofeedback games online
neurofeedback gamma training
neurofeedback gratuito
neurofeedback geräte
neurofeedback groningen
neurofeedback gevaarlijk
neurofeedback győr
neurofeedback göteborg
neurofeedback for adhd
neurofeedback for anxiety
neurofeedback for depression
neurofeedback for autism
neurofeedback for ocd
neurofeedback for adhd adults
neurofeedback for addiction
neurofeedback for migraines
neurofeedback for bipolar
neurofeedback in sleep
neurofeedback adhd
neurofeedback at home
neurofeedback autism
neurofeedback app
neurofeedback anxiety
neurofeedback adhd at home
neurofeedback for adhd
neurofeedback australia
neurofeedback and depression
neurofeedback amazon
neurofeedback equipment
neurofeedback eeg
neurofeedback effectiveness
neurofeedback efficacy
neurofeedback evidence
neurofeedback experience
neurofeedback erfahrungen
neurofeedback en casa
neurofeedback ervaringen
neurofeedback effets secondaires
neurofeedback hamburg
neurofeedback home device
neurofeedback home
neurofeedback how does it work
neurofeedback how it works
neurofeedback history
neurofeedback home training
neurofeedback heg
neurofeedback home kit
neurofeedback hannover
neurofeedback kosten
neurofeedback kullananların yorumları
neurofeedback kadınlar kulübü
neurofeedback kinder
neurofeedback krankenkasse
neurofeedback kritik
neurofeedback köln
neurofeedback kingston
neurofeedback készülék ára
neurofeedback kostenübernahme aok
neurofeedback journal
neurofeedback jobs
neurofeedback jacksonville fl
neurofeedback jena
neurofeedback jelentése
neurofeedback jupiter
neurofeedback jerusalem
neurofeedback jyväskylä
neurofeedback joao pessoa
neurofeedback joinville
neurofeedback london
neurofeedback loreta
neurofeedback lyon
neurofeedback luxembourg
neurofeedback leipzig
neurofeedback lille
neurofeedback las vegas
neurofeedback los angeles
neurofeedback laval
neurofeedback lens
neurofeedback nhs
neurofeedback neuroptimal
neurofeedback nexus
neurofeedback nijmegen
neurofeedback near me
neurofeedback nedir
neurofeedback não funciona
neurofeedback nantes
neurofeedback nebenwirkungen
neurofeedback nuspojave
neurofeedback online
neurofeedback ocd
neurofeedback ocd protocol
neurofeedback o que é
neurofeedback opiniones
neurofeedback onzin
neurofeedback ottawa
neurofeedback opiniones de pacientes
neurofeedback opleiding
neurofeedback opiniões
neurofeedback machine
neurofeedback machine cost
neurofeedback meditation
neurofeedback muse
neurofeedback machine amazon
neurofeedback migraines
neurofeedback ms
neurofeedback münchen
neurofeedback montreal
neurofeedback melbourne
نوروفیدبک pdf
نوروفیدبک ppt
neurofeedback price
neurofeedback pdf
neurofeedback protocols
neurofeedback psychology
neurofeedback psychology today
neurofeedback precio
neurofeedback prix
neurofeedback paris
neurofeedback reviews 2019
neurofeedback reviews 2020
neurofeedback research
neurofeedback raspberry pi
neurofeedback reviews
neurofeedback reddit
neurofeedback remboursé
neurofeedback romania
neurofeedback risques
neurofeedback rennes
neurofeedback qeeg
neurofeedback que es
neurofeedback quem pode aplicar
neurofeedback quebec
neurofeedback queretaro
neurofeedback quimper
neurofeedback quackery
neurofeedback quito
neurofeedback quora
neurofeedback quotes
neurofeedback wikipedia
neurofeedback works
neurofeedback without equipment
neurofeedback webinar
neurofeedback wien
neurofeedback wiki
neurofeedback was ist das
neurofeedback werkt niet
neurofeedback worse before better
neurofeedback winterthur
neurofeedback uk
neurofeedback utah
neurofeedback user reviews
neurofeedback uyuşturucu tedavisi
neurofeedback uddannelse
neurofeedback utrecht
neurofeedback uygulayıcı eğitimi
neurofeedback uk cost
neurofeedback uk nhs
neurofeedback udstyr
biofeedback & neurofeedback
neurofeedback video
neurofeedback virtual reality
neurofeedback vélemények
neurofeedback vancouver
neurofeedback vergoeding
neurofeedback victoria bc
neurofeedback vs emdr
neurofeedback vs tms
neurofeedback valencia
neurofeedback side effects
neurofeedback seans fiyatı
neurofeedback sydney
neurofeedback seans ücreti
neurofeedback stockholm
neurofeedback san diego
neurofeedback stuttgart
neurofeedback software
neurofeedback sarajevo
neurofeedback sp
نوروفیدبک tdcs
neurofeedback therapy
neurofeedback training
neurofeedback toronto
neurofeedback therapy adhd
neurofeedback treatment
neurofeedback therapy for anxiety
neurofeedback training at home
neurofeedback therapy for autism
neurofeedback therapy near me
neurofeedback zu hause
neurofeedback z score
neurofeedback zürich
neurofeedback zagreb
neurofeedback zaragoza
neurofeedback zwolle
neurofeedback zagreb cijena
neurofeedback zadar
neurofeedback zentrum wien
neurofeedback zeist
neurofeedback yalanı
neurofeedback yan etkileri
neurofeedback youtube
neurofeedback yorumları
neurofeedback y autismo
neurofeedback yaptıranlar
neurofeedback yvelines
neurofeedback y tdah
neurofeedback y biofeedback
neurofeedback y ansiedad

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل