مصاحبه دکترگفتاردرمانی کرج ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۰ | کودک مستقل

بهترین کلینیک تخصصی نوروفیدبک کرج

مصاحبه دکترگفتاردرمانی کرج ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۰ | کودک مستقل

کودکان مستقل

این شرایط برایتان آشناست؟
فرزند تشنه است، والدین بلند شده و به او آب می دهند. گاهی و یا همیشه به دهانش غدا میگذارند، لباسش را می پوشانند؛ اتاقش را مرتب می کنند، در کنار تکالیف مدرسه مینشینند، بطور افراطی کمکش میکنند و حتی مهمتر؛ به او کمک نمیکنند اما تمام جزییات کار را به کودک میگویند…
و افرادی شده اند که از اجرای نقش والدینی خسته اند، زمانی برای پایان دادن به این خدمات دهی تعیین نکرده اند، و رنج دائمی خدمات رسانی را با مادری کردن و پدری کردن یکی میدانند؟
🆔 https://t.me/gofta_tavan_gostar

✅بهتر است 👇

★ متناسب با توانمندی هوشی و جسمی کودک، مهارت های مورد انتظار را به او آموزش داد؛ و تا رسیدن به هدف صبور بود.(این آموزش تمام وظیفه شما بوده، اگر یاد گرفته، دیگر شما مسئول انجام دادن آن نیستید).

بهتر است:
★ لیستی از فعالیت هایی که مربوط به فرزندتان است ولی شما انجام میدهید یا کمکش میکنید یا حتی یه او میگویید را تهیه کنید و برای خارج کردن هر مورد از لیست، متناسب با توانایی فرزندتان، تاریخ دقیقی تعیین کنید.(برای اینکه چه تکلیفی در چه سنی باید مستقل شود از روانشناسی رشد کمک بگیرید، بدانید در ۱۰ سالگی کودک ۵۰ درصد مستقل است،و در ۲۱ سالگی باید صد درصد مستقل باشد)

★ با افزایش سن فرزندتان انتظارات جدید را با آنها مطرح کنید و در صورت لازم آموزش دهید.

★ زمینه های محیطی لازم برای مستقل شدن فرزندتان را مهیا کنید. مثلا کار ثابتی که فقط برای انجام دادن او باشد.

★شما می توانید یک کودک مستقل داشته باشید اگر عمیقا باور کنید که می‌توانید آنها اعتماد کنید و زمان بیشتری را برای رسیدن به هدف اختصاص دهید، کُند انجام دادن بخشی از مرحله ی رشد و حق کودک و نوجوان است.👍

#فرزندپروری

 

 

گفتاردرمانی چیست؟

بهترین گفتاردرمانی در کرج کجاست ؟

گفتار درمانگر کیست بهترین گفتاردرمانگر در کرج کیست؟

تفاوت گفتار و زبان چیست؟

بهترین سن برای گفتاردرمانی چه موقع است ؟

چه کسانی به گفتاردرمانی نیاز دارند؟

بهترین دکتر گفتاردرمان کودکان کرج کیست ؟

گفتار درمانی در کودکان چگونه است ؟

گفتار درمانی در بزرگسالان از چه زمانی است ؟

بهترین دکتر گفتاردرمان در حیطه بزرگسال کرج کیست ؟

چه زمانی به گفتاردرمانگر مراجعه کنیم؟

مزیت های گفتار درمانی در کرج چیست ؟

وضعیت تحصیلی و دانشگاهی برای تحصیل در رشته گفتاردرمانی چیست ؟

توانایی های مورد نیاز برای تحصیل در رشته گفتار درمانی چیست ؟

موقعیت شغلی برای گفتاردرمانگر

بازار کار گفتار درمانی در کرج چطور است؟

اسامی گفتاردرمانگران در کرج 

شماره و آدرس گفتاردرمانگران در کرج 

بهترین گفتاردرمانگران در کرج 

گفتاردرمانگران پیشکسوت در کرج 

اساتید گفتاردرمانی در کرج 

دوره های آموزشی در بازآموزی گفتاردرمانگران کرج 

 

حیطه فعالیت یک گفتاردرمانگر :

لکنت

اختلالات تولیدی و تلفظی

اختلالات صوت وصدا

اختلالات یادگیری

کم شنوایی و ناشنوایی

آفازی (زبان پریشی)

آپراکسی در گفتار

ارتباط مکمل و جایگزین در طیف دچار اوتیسم

شکاف لب و کام در کودکان و بزرگسالان

بیش فعالی و کم توجهی

طیف اوتیسم

کم توانی ذهنی در کودکان و بزرگسالان

اختلالات بلع درکودکان و بزرگسالان

دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه لکنت

 دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه اختلالات تولیدی و تلفظی

دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه اختلالات صوت وصدا

 دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه اختلالات یادگیری

دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه کم شنوایی و ناشنوایی

 دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه آفازی (زبان پریشی)

دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه آپراکسی در گفتار

 دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه ارتباط مکمل و جایگزین در طیف دچار اوتیسم

دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه شکاف لب و کام در کودکان و بزرگسالان

 دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه بیش فعالی و کم توجهی

 دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه طیف اوتیسم

دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه کم توانی ذهنی در کودکان و بزرگسالان

 دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه اختلالات بلع درکودکان و بزرگسالان


بهترین زمان مراجعه برای دریافت خدمات توانبخشی چه زمانی است ؟

در چه زمانی والدین باید به مراکز گفتاردرمانی و آسیب شناسان گفتار و زبان مراجعه داشته باشند؟

تاخیر در رشد گفتار را چه زمانی باید جدی گرفت ؟

برای اینکه بتوانید پاسخ های دقیقتری به پرسش های زیر بدهید ، بهتر است در هر مورد کودک خود را با چند کودک هم سن وی مقایسه کنید

لکنت شکن چه اجزایی دارد و آیادردرمان لکنت موثر است ؟

 

 

 

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل