مصاحبه دکترگفتاردرمانی کرج ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۰ | تقویت حافظه کوتاه مدت

دکتر اختلالات یادگیری در کرج سیاوش عطایی

مصاحبه دکترگفتاردرمانی کرج ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۰ | تقویت حافظه کوتاه مدت

مصاحبه دکترگفتاردرمانی کرج ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۰ | تقویت حافظه کوتاه مدت

تقویت حافظه کوتاه مدت

حافظه کوتاه مدت یا همان چرک نویس مغز جایی که اطلاعات فقط برای چند ثانیه می مانند؛ فعالیت های زیر در تقویت ان کمک کننده می باشند:

💢 بوکشیدن، نگاه کردن، لمس کردن و شنیدن: اگر برای اولین بار کسی را ملاقات می کنید برای یادسپاری نامش به چشمهای او نگاه کنید، نامش را تکرار کنید و با او دست دهید؛ هر چقدر بیشتر از حواس پنجگانه استفاده کنید میزان یادسپاری مطالب بیشتر می شود.

💢 تکرار کنید
🆔 https://t.me/gofta_tavan_gostar

💢 بخش بخش کنید ؛ برای حفظ کردن شماره ملی تان ان را به بخش های کوچک تبدیل کنید به جای ۱۲۰۹۸۵۲۰۴۸ بگویید ۱۲۰-۹۸۵-۲۰۴۸.

💢 ارتباط برقرار کنید. اطلاعات جدید را مانند حلقه های زنجیر به اطلاعات قبلی متصل کنید.

💢 بنویسید؛ نوشتن نیاز به تمرکز دارد و به ماندگاری اطلاعات کمک میکند( به جای تایپ دیجیتال از نوشتن دستی با مداد استفاده کنید ).

#حافظه کوتاه مدت
#تمرین

 

 

گفتاردرمانی چیست؟

بهترین گفتاردرمانی در کرج کجاست ؟

گفتار درمانگر کیست بهترین گفتاردرمانگر در کرج کیست؟

تفاوت گفتار و زبان چیست؟

بهترین سن برای گفتاردرمانی چه موقع است ؟

چه کسانی به گفتاردرمانی نیاز دارند؟

بهترین دکتر گفتاردرمان کودکان کرج کیست ؟

گفتار درمانی در کودکان چگونه است ؟

گفتار درمانی در بزرگسالان از چه زمانی است ؟

بهترین دکتر گفتاردرمان در حیطه بزرگسال کرج کیست ؟

چه زمانی به گفتاردرمانگر مراجعه کنیم؟

مزیت های گفتار درمانی در کرج چیست ؟

وضعیت تحصیلی و دانشگاهی برای تحصیل در رشته گفتاردرمانی چیست ؟

توانایی های مورد نیاز برای تحصیل در رشته گفتار درمانی چیست ؟

موقعیت شغلی برای گفتاردرمانگر

بازار کار گفتار درمانی در کرج چطور است؟

اسامی گفتاردرمانگران در کرج 

شماره و آدرس گفتاردرمانگران در کرج 

بهترین گفتاردرمانگران در کرج 

گفتاردرمانگران پیشکسوت در کرج 

اساتید گفتاردرمانی در کرج 

دوره های آموزشی در بازآموزی گفتاردرمانگران کرج 

 

حیطه فعالیت یک گفتاردرمانگر :

لکنت

اختلالات تولیدی و تلفظی

اختلالات صوت وصدا

اختلالات یادگیری

کم شنوایی و ناشنوایی

آفازی (زبان پریشی)

آپراکسی در گفتار

ارتباط مکمل و جایگزین در طیف دچار اوتیسم

شکاف لب و کام در کودکان و بزرگسالان

بیش فعالی و کم توجهی

طیف اوتیسم

کم توانی ذهنی در کودکان و بزرگسالان

اختلالات بلع درکودکان و بزرگسالان

دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه لکنت

 دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه اختلالات تولیدی و تلفظی

دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه اختلالات صوت وصدا

 دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه اختلالات یادگیری

دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه کم شنوایی و ناشنوایی

 دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه آفازی (زبان پریشی)

دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه آپراکسی در گفتار

 دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه ارتباط مکمل و جایگزین در طیف دچار اوتیسم

دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه شکاف لب و کام در کودکان و بزرگسالان

 دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه بیش فعالی و کم توجهی

 دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه طیف اوتیسم

دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه کم توانی ذهنی در کودکان و بزرگسالان

 دکتر گفتاردرمان در کرج مسلط به حیطه اختلالات بلع درکودکان و بزرگسالان


بهترین زمان مراجعه برای دریافت خدمات توانبخشی چه زمانی است ؟

در چه زمانی والدین باید به مراکز گفتاردرمانی و آسیب شناسان گفتار و زبان مراجعه داشته باشند؟

تاخیر در رشد گفتار را چه زمانی باید جدی گرفت ؟

برای اینکه بتوانید پاسخ های دقیقتری به پرسش های زیر بدهید ، بهتر است در هر مورد کودک خود را با چند کودک هم سن وی مقایسه کنید

لکنت شکن چه اجزایی دارد و آیادردرمان لکنت موثر است ؟

 

 

 

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل