مصاحبه علمي از داوطلبين پذيرفته شده در آزمون كتبي بهورزي مورخ ۶ /۳ /۱۴۰۰

مصاحبه علمي از داوطلبين پذيرفته شده در آزمون كتبي بهورزي مورخ ۶ /۳ /۱۴۰۰

مصاحبه علمي از داوطلبين پذيرفته شده در آزمون كتبي بهورزي مورخ ۶ /۳ /۱۴۰۰


برگزاری مصاحبه تخصصی آزمون استخدام بهورزی مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶

 

ضمن اعلام نتیجه آزمون استخدام بهورزی مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ بدینوسیله اسامی افراد واجد شرایط جهت شرکت در مصاحبه تخصصی طبق جدول زمانبندی شماره ۱ اعلام میگردد . بنابراین ضروری است افراد ذکر شده در جدول ذیل  براساس زمان مصاحبه مربوط به خانه بهداشت محل  تقاضا  با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر(شناسنامه/کارت ملی) و در زمان تعیین شده مراجعه نمایند.برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.Source link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل