معاونت بهداشتی دانشگاه اعلام کرد

معاونت بهداشتی دانشگاه اعلام کرد


معاونت بهداشتی دانشگاه اعلام کرد

تاریخ دریافت کارت ورود به جلسه آزمون فراخوان برنامه پزشک خانواده شهر در وقت اداری روزهای ۹ و ۱۰ آذرماه در محل مرکز بهداشت استان – گروه گسترش شبکه ها می باشد. لازم بذکر است آزمون در تاریخ ۱۱/۹/۱۳۸۹ برگزار می شود

تعداد بازدید:

۱۸Source link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل