معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه اعلام کرد

معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه اعلام کرد


معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه اعلام کرد

دکتر حمید رئیسی ضمن اعلام این خبر گفت : اکثر این پروژه ها از محل اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای با مجموع زیربنایی به مساحت ۳۴۰۰۰ متر مربع جهت بهبود بخش سلامت استان ساخته و به بهره برداری رسیده است .بزرگترین پروژه به بهربرداری رسیده در سال ۱۳۸۸ بیمارستان آیت الله کاشانی شهرکرد با مساحت ۲۴۰۰۰ مترمربع بوده است

تعداد بازدید:

۱۸Source link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل