معاونت دانشجویی فرهنگی اعلام کرد

معاونت دانشجویی فرهنگی اعلام کرد


معاونت دانشجویی فرهنگی اعلام کرد

این مراسم با حضور اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی در محل سالن همایشهای ابن سینا برگزار شد شامل بخش های متنوعی از جمله سرود خوانی ، مولودیه سرایی و مسابقه حضوری بود و درپایان به قید قرعه به کسانی که در مسابقه حضوری موفق شده بودند جوایزی اهداء گردید .

تعداد بازدید:

۲۳Source link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل