معاونت دانشجویی فرهنگی برگزار می کند

معاونت دانشجویی فرهنگی برگزار می کند


معاونت دانشجویی فرهنگی برگزار می کند

این مراسم روز سه شنبه ساعت ۳۰/۱۹ در سالن همایشهای ابن سینا برگزار می گردد از علاقمندان دعوت بعمل می آید دراین مراسم شرکت فرمایند.

تعداد بازدید:

۵۲Source link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل