نتایج مسابقات ماه مبارک رمضان – گروه توانبخشی گفتار توان گستر ۰۹۱۲۱۶۲۳۴۶۳

نتایج مسابقات ماه مبارک رمضان – گروه توانبخشی گفتار توان گستر ۰۹۱۲۱۶۲۳۴۶۳

نتایج مسابقات ماه مبارک رمضان – گروه توانبخشی گفتار توان گستر ۰۹۱۲۱۶۲۳۴۶۳


همزمان با ایام پر برکت ماه میهمانی خدا  ” ماه رمضان ” مسابقات فرهنگی متعددی از تاریخ  ۲۹/۰۱/۱۴۰۰  لغایت ۲۲/۰۲/۱۴۰۰ به شرح ذیل برگزار گردید.
 1. نقاشی و عکاسی با موضوعات سفره افطار، سحر های ماه رمضان ، مسجد محله ما ویژه فرزندان کارکنان و اساتید 2.  ارسال صوت قران و اذان ویژه فرزندان نوجوان همکاران
 3.  ارسال متن ادبی در جشنواره ماه رستگاری
 4.  مسابقه کتابخوانی نخل و نارنج و باران خوبی ها
 5. مسابقه پادکست از سخنرانی های آقای دکتر بحرالعلوم کارشناس قرانی دانشگاه


 


در بخش اول ۱۴ اثر نقاشی به عنوان نقاشی برتر انتخاب گردید که به هریک از آنان کارت هدیه ۰۰۰/۵۰۰ ریال اهدا می گردد 


  

اسامی برندگان مسابقه نقاشی:

نام و نام خانوادگی          مبلغ کارت هدیه                   نام و نام خانوادگی           مبلغ کارت هدیه

   ۱-رادمهر افتخاری      ۰۰۰/۵۰۰ هزار ریال             ۸- نیایش جعفری             ۰۰۰/۵۰۰ هزار ریال                    

   ۲- ضحا بختیاری        ۰۰۰/۵۰۰ هزار ریال             ۹- هستی دوستی             ۰۰۰/۵۰۰ هزار ریال                    

   ۳- محمد عسگریان   ۰۰۰/۵۰۰ هزار ریال               ۱۰- اناهید سادات علوی     ۰۰۰/۵۰۰ هزار ریال                    

   ۴- فاطمه قاسمی      ۰۰۰/۵۰۰ هزار ریال                ۱۱- اسنا خلیفه لو              ۰۰۰/۵۰۰ هزار ریال                    

   ۵- مهرسانا حمیدی   ۰۰۰/۵۰۰ هزار ریال                ۱۲- امیرهادی قاسمی         ۰۰۰/۵۰۰ هزار ریال   

   ۶- فاطمه کامرانی نژاد    ۰۰۰/۵۰۰ هزار ریال           ۱۳-    فاطمه ناصری           ۰۰۰/۵۰۰ هزار ریال                            

   ۷ـ 
نازنین زهرا امانی ۰۰۰/۵۰۰ هزار ریال                ۱۴- ترنم رستم زاده          ۰۰۰/۵۰۰ هزار ریال                                    در بخش دوم ۴ اثر برتر در زمینه قران و اذان از اثرات فرزندان نوجوان همکاران انتخاب گردید که به هریک از آنان به شرح ذیل کارت هدیه ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریالی اهدا می گردد.

نام و نام خانوادگی               مبلغ کارت هدیه

۱- الهه شوندی                 ۰۰۰/۰۰۰/۱ هزار ریال

۲-فاطمه خلیفه لو               ۰۰۰/۰۰۰/۱ هزار ریال

۳-سارینا صیادی                  ۰۰۰/۰۰۰/۱ هزار ریال

۴- ستایش صیادی        ۰۰۰/۰۰۰/۱ هزار ریال در بخش سوم یک اثر برتر در زمینه ادبی از بین همکاران انتخاب گردید که از خانم مریم سلیمی  کارت هدیه ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریالی در این بخش تقدیر می گردد. در بخش چهارم و مسابقه کتابخوانی نخل و نارنج و باران خوبی ها ۵ برنده مشخص گردید مه به شرح ذیل اعلام می گردد.

نام و نام خانوادگی               مبلغ کارت هدیه

۱- محمود ستوده                 ۰۰۰/۰۰۰/۱ هزار ریال

۲- علیرضا پویامهر              ۰۰۰/۰۰۰/۱ هزار ریال

۳- محمد چکنه                ۰۰۰/۰۰۰/۱ هزار ریال

۴- سید احمد امینی         ۰۰۰/۰۰۰/۱ هزار ریال

۵-محمد حسن کارگر۰۰۰/۰۰۰/۱ هزار ریال در بخش پنجم در طی ماه رمضان ۱۶ مسابقه از پادکست صوتی آقای دکتر بحرالعلوم استاد قرانی دانشگاه مطرح و ۱۶ برنده این مسابقات به شرح ذیل جوایز خود را دریافت نمودند.

اسامی برندگان مسابقه پادکست   

    نام و نام خانوادگی              مبلغ کارت هدیه            نام و نام خانوادگی         مبلغ کارت هدیه  
 1. هانا کارگر                   ۰۰۰/۵۰۰ هزار ریال           ۹- رقیه ساعی            ۰۰۰/۵۰۰ هزار ریال
 2. عاطفه یزدان نیا         ۰۰۰/۵۰۰ هزار ریال          ۱۰- سمیه خلیفه لو       ۰۰۰/۵۰۰ هزار ریال
 3. نسرین قاسمی           ۰۰۰/۵۰۰ هزار ریال          ۱۱- لیلا خلیفه لو          ۰۰۰/۵۰۰ هزار ریال
 4. رقیه ملائی                 ۰۰۰/۵۰۰ هزار ریال         ۱۲- فاطمه ناصری         ۰۰۰/۵۰۰ هزار ریال
 5. مریم اسماعیلی         ۰۰۰/۵۰۰ هزار ریال          ۱۳- زهرا ناصری           ۰۰۰/۵۰۰ هزار ریال
 6. معصومه امینی          ۰۰۰/۵۰۰ هزار ریال           ۱۴- ابوالفضل ایمانی     ۰۰۰/۵۰۰ هزار ریال
 7. هما افشار                 ۰۰۰/۵۰۰ هزار ریال           ۱۵- خدیجه مروتی       ۰۰۰/۵۰۰ هزار ریال
 8. حمیده خدابنده لو    ۰۰۰/۵۰۰ هزار ریال           ۱۶- زهرا حق پرست     ۰۰۰/۵۰۰ هزار ریال


 


 


 Source link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل