نخستین هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی جیرفت در سالجاری برگزار شد

نخستین هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی جیرفت در سالجاری برگزار شد


به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، نخستین جلسه هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی جیرفت با حضور اعضا به صورت مجازی برگزار شد.

 Source link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل