نشست شورای صنفی دانشجویان برگزار شد

نشست شورای صنفی دانشجویان برگزار شد


نشست شورای صنفی دانشجویان برگزار شد

در این جلسه که با حضور ریاست محترم دانشگاه و نمایندگان دانشجویان برگزار شد موانع و مشکلات دانشجویان در صنوف مختلف مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهایی جهت انجام بهتر امور مربوط به دانشجویان ارائه گردید.

تعداد بازدید:

۲۸Source link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل