نظارت بر حسن اجرای دستورعمل های بهداشتی در آزمون های سراسری دانشگاه

نظارت بر حسن اجرای دستورعمل های بهداشتی در آزمون های سراسری دانشگاهبه گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ مسئول و کارشناسان واحد مهندسی بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان سمنان بر اجرای پروتکل های بهداشتی آزمون های سراسری نظارت نمودند.

مهندس دارائی مسئول واحد مهندسی بهداشت محیط شهرستان سمنان اعلام کرد: با توجه به برگزاری آزمون های سراسری دانشگاه در حوزه ها و روزهای مختلف در شهرستان سمنان و لزوم نظارت بر اجرای شیوه نامه ها و دستور عمل های بهداشتی در حوزه های بر گزاری آزمون، بازرسین مهندسی بهداشت محیط با نظارت کامل بر عملیات گندزدایی، چیدمان صندلی ها، اجرای فاصله گذاری و…، با حضور تمام وقت خود در این آزمون ها، برحسن اجرای شیوه نامه های بهداشتی نظارت نمودند.

وی افزود: مهندس حمیدی، کریم، فلاح، شیخی و مهندس کاظمی از عوامل اجرایی این بازدید بودند. Source link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل