نظارت گروه مامایی دانشگاه علوم پزشکی قم بر زایمان‌ های چهارمین روز تیرماه

نظارت گروه مامایی دانشگاه علوم پزشکی قم بر زایمان‌ های چهارمین روز تیرماهگروه مامایی دانشگاه علوم پزشکی قم در تمامی بخش‌ های زایمان استان، اعم از دولتی و خصوصی حضور یافتند و بر روند زایمان مادران، نظارت کامل به عمل آوردند.

زایمان زودرس یا دیررس و یا استفاده از روش‌ های مصنوعی زایمان در مواقع غیر ضروری، برای درج تاریخ تولد خاص، باعث به خطر افتادن سلامت مادر و جنین می‌ شود.Source link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل