هشتمین دوره انتخابات نظام پزشکی استان قم

هشتمین دوره انتخابات نظام پزشکی استان قم
هشتمین دوره انتخابات نظام پزشکی استان در محل ستاد دانشگاه علوم پزشکی قم برگزار شد.Source link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل