هشتمین دوره انتخابات هیئت مدیره نظام پزشکی استان قم

هشتمین دوره انتخابات هیئت مدیره نظام پزشکی استان قم

هشتمین دوره انتخابات هیئت مدیره نظام پزشکی استان قمآگهی ثبت نام کاندیداهای هیئت مدیره هشتمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران – فرم شرایط و مدارک مورد نیاز به همراه فرم ثبت نامSource link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل