هشدار؛ افزایش دوباره مبتلا یان به کرونا درجهرم/ بیش از ۳۰ نفر در یک دور همی خانوادگی مبتلا به کرونا شده اند

هشدار؛ افزایش دوباره مبتلا یان به کرونا درجهرم/ بیش از ۳۰ نفر در یک دور همی خانوادگی مبتلا به کرونا شده اند


افزایش دوباره مبتلا یان

هشدار؛ افزایش دوباره مبتلا یان به کرونا درجهرم/ بیش از ۳۰ نفر در یک دور همی خانوادگی مبتلا به کرونا شده اند

به گزارش وبدا جهرم؛ دکتر محمد رحمانیان رئیس دانشگاه علوم پزشکی جهرم:
بیش از ۳۰ نفر در یک دور همی خانوادگی در جهرم مبتلا به کرونا شده اند.Source link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل