هفته بین المللی سلامت مردان سال ۲۰۲۱ "مردان، سلامت روان و کووید۱۹"

هفته بین المللی سلامت مردان سال ۲۰۲۱ "مردان، سلامت روان و کووید۱۹"

هفته بین المللی سلامت مردان سال ۲۰۲۱ "مردان، سلامت روان و کووید۱۹"روابط عمومی معاونت بهداشت، در دو سال اخیر با توجه به شدت ابتلا، مرگ ومیر و مشکلات سلامت مردان در پاندمی کووید ۱۹، این موضوع در صدر مسایل مطرح شده در هفته بین المللی سلامت مردان قرار گرفته است. Source linkSource link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل