همایش مدیران

همایش مدیران


در این همایش که با حضور ریاست و معاونین و مدیران دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در سالن همایشهای ابن سینا برگزار شد آقای دکتر ایمانی بر قوی شدن نظارت بر کار شرکت ها و قراردادها و ایجاد یک کار گروه در این خصوص تاکید نمود . درادامه این همایش آقای دکتر حکیم آذر استاد ادبیات فارسی دانشگاه آزاد آموزشهایی در خصوص آیین نگارش مکاتبات اداری به شرکت کنندگان ارائه نمود.

تعداد بازدید:

۲۷Source link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل