همزمان با سراسر کشور چهل وسومین دوره آزمون علوم پایه پزشکی و چهل و ششمین دوره پیشکارورزی دانشجویان پزشکی در دانشگاه عوم پزشکی شهرکرد برگزارشد .

همزمان با سراسر کشور چهل وسومین دوره آزمون علوم پایه پزشکی و چهل و ششمین دوره پیشکارورزی دانشجویان پزشکی در دانشگاه عوم پزشکی شهرکرد برگزارشد .


همزمان با سراسر کشور چهل وسومین دوره آزمون علوم پایه پزشکی و چهل و ششمین دوره پیشکارورزی دانشجویان پزشکی در دانشگاه عوم پزشکی شهرکرد برگزارشد .

همزمان با سراسر کشور چهل وسومین دوره آزمون علوم پایه پزشکی و چهل و ششمین دوره پیشکارورزی دانشجویان پزشکی در دانشگاه عوم پزشکی شهرکرد برگزارشد . دکتر جعفر نصیری با اعلام این خبرگفت در این دوره از امتحانات جامع علوم پایه و پری انترنی تعداد ۳۴ نفر از دانشجویان رشته پزشکی شرکت نمودند. معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت : دانشجویان شرکت کننده در آزمون پری انترنی پس از موفقیت در این آزمون بعنوان اینترن فعالیت خود را آغاز خواهند کرد .

تعداد بازدید:

۲۵Source link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل