هوای گرم و خشک از علت های اصلی خون دماغ شدن، تا می توانید مخاط بینی خود را مرطوب نگه دارید

هوای گرم و خشک از علت های اصلی خون دماغ شدن، تا می توانید مخاط بینی خود را مرطوب نگه دارید


خون دماغ شدن

هوای گرم و خشک از علت های اصلی خون دماغ شدن، تا می توانید مخاط بینی خود را مرطوب نگه دارید

خون دماغ شدن در کودکان ۲ تا ۱۱ ساله، سالمندان و مادران باردار شیوع بیشتری دارد.Source link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل