وضعیت متفاوت کرونا در استان های جنوبی / پیش بینی تمهیدات ویژه برای کنکور

وضعیت متفاوت کرونا در استان های جنوبی / پیش بینی تمهیدات ویژه برای کنکور

وضعیت متفاوت کرونا در استان های جنوبی / پیش بینی تمهیدات ویژه برای کنکورتهران، بزرگراه همت جنب برج میلاد، دانشگاه علوم پزشکی ایران،دانشکده پزشکی  پست الکترونیکی: SchoolOFMedicine@iums.ac.ir مرکز تلفن دانشگاه : ۸۶۷۰۱-۰۲۱ کد پستی: ۱۴۴۹۶۱۴۵۳۵صندوق پستی: ۱۴۶۶۵-۳۵۴ Source linkSource link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل