ویروس هندی و آفریقای جنوبی در دو ماه گذشته وارد کشور شده است

ویروس هندی و آفریقای جنوبی در دو ماه گذشته وارد کشور شده است


ویروس هندی و آفریقای جنوبی در دو ماه گذشته وارد کشور شده است

وزیر بهداشت: ویروس هندی و آفریقای جنوبی در دو ماه گذشته وارد کشور شده است و سرعت انتشار ویروس هندی به شدت بالاتر از ویروس انگلیسی است. از هفته آینده واکسیناسیون سرعت می‌گیرد.

سرعت انتشار ویروس هندی به شدت بالاتر از ویروس انگلیسی است.

از هفته آینده واکسیناسیون سرعت می‌گیرد.

واکسن برکت با ظرفیت ۳ میلیون دز، آماده تولید و واگذاری به وزارت بهداشت است.

 http://behdasht.gov.ir/XSaSource link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل