پاسخ قاطع وزیر بهداشت به زیر سوال بردن تولید واکسن داخلی

پاسخ قاطع وزیر بهداشت به زیر سوال بردن تولید واکسن داخلیاخیرا پیام کاربران حاکی از آن است عده ای با تولید یک پیام جعلی از مردم می خواهند وارد لینک سایتی به نام‌ سیب شوند تا بتوانند با ثبت نام خود در مرکز بهداشت، واکسن کرونا بگیرند.Source link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل