پایان ارایه خدمت کلینیک سیار دندان پزشکی در روستای وردیج

پایان ارایه خدمت  کلینیک سیار دندان پزشکی در روستای وردیج

پایان ارایه خدمت کلینیک سیار دندان پزشکی در روستای وردیجپایان ارایه خدمت  کلینیک سیار دندان پزشکی در روستای وردیج    به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت غرب تهران : ارایه خدمات کلینیک سیار دندان پزشکی در روستای وردیج  با جمع آوری کانکس،پایان یافت.   ارایه خدمات کلینیک سیار دندان پزشکی در روستای وردیج که از روز سه شنبه بیست و هشتم اردیبهشت ماه ۱۴۰۰آغاز…Source link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل