پذیرش در رشته کارشناسی ارشد مجازی آموزش پزشکی

پذیرش در رشته کارشناسی ارشد مجازی آموزش پزشکی

پذیرش در رشته کارشناسی ارشد مجازی آموزش پزشکیبزرگراه شهید همت، بین تقاطع شیخ فضل الله نوری و شهید چمران- دانشگاه علوم پزشکی ایران- دانشکده پیراپزشکی پست الکترونیک: paramedicine@iums.ac.ir تلفن: ۸۸۶۲۲۷۵۵ و ۸۸۶۲۲۷۶۶ Source linkSource link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل